JouwTalentCoach

Iedereen heeft talent

Waarom?                    Zelfvertrouwen & keuzes maken

Zelfvertrouwen is essentieel op vele aspecten in je leven. Te weinig zelfvertrouwen kan leiden tot een laag zelfbeeld, faalangst, relatieproblemen, gedragsproblemen, geen keuzes kunnen maken of onderpresteren.  Op langere termijn kan dit zelfs leiden tot stress en/of  depressieve gevoelens

Met meer zelfvertrouwen kun je gemakkelijker (nieuwe) zaken oppakken, doelen en dromen realiseren, relaties aangaan, omgaan met mensen om je heen, assertiever zijn en meer voor jezelf opkomen etc..

Zelfvertrouwen leidt tot meer geluk in je leven.  Positiever in het leven, lekker in je vel voelen en beter met tegenslagen en frustraties omgaan.

Soms maak je geen keuze, waardoor er geen verandering ontstaat in je situatie en hierdoor blijf je hangen in datgene wat je ongelukkig maakt. Laat je anderen bepalen wat er gebeurt? Wie bestuurt jouw leven, jouw keuzes, jouw besluiten?

Het kan natuurlijk ook dat je soms geen keuzes maakt en alles pakt wat op je pad komt. Hierdoor word je overbelast en is de balans onvindbaar. Nu wordt het tijd om keuzes te maken op basis van wat jij belangrijk vindt. 


Met deze keuzes om te zorgen dat je zelfvertrouwen weer terug komt en je weer eigen regisseur bent van jouw leven zal ik je helpen.